וכי איני יודע שטובה ציפורנו מכרסי? צבי טל כותב לש”י עגנון

2022-07-08
עונג שבת
מאמר
×
×
×