זהותו המחבר של תפילה לשלום המדינה

מה תרם ש”י עגנון לתפילה הידועה?
2013
מחזור קורן ליום העצמאות
הוצאת קורן ירושלים
מאמר
×
×
×