זהותו של מחבר התפילה לשלום המדינה

2018
התפילה לשלום המדינה: תולדותיה תכניה ופירושה
כנרת זמורה ביתן
פרק בספר
×
×
×