זה לי כ”ו שנים שאני מכיר את עגנון, ומעולם לא שמעתי מפיו דבר שאינו טבול בצביעות

2019-06-11
הארץ
מאמר
×
×
×