בין אביב העולמים לכפור הזקנה
שתי גישות לעלייה לארץ ישראל לפי הסיפור “מעשה העז”
שמיר, זיוה
2010
ש"י עולמות
הקיבוץ המאוחד
פרק בספר
×
×
×