בין אביב העולמים לכפור הזקנה

שתי גישות לעלייה לארץ ישראל לפי הסיפור “מעשה העז”
2010
ש"י עולמות
הקיבוץ המאוחד
פרק בספר
×
×
×