חבלי משיח וייסורי גאולה בתלמוד ובסיפור “המטפחת” לעגנון
© ובאדיבות מכון הקשרים – לרכישת הספר: www.kinbooks.co.il/page_30007
שלו, מרדכי
2018
גונבים את הבשורה
דביר/מכון הקשרים
פרק בספר
×
×
×