חכמת נשים
הצעה להוראת סיפורו של עגנון: “חכמת נשים”. הסיפור מעלה נקודות חשובות הקשורות למעמדן של הנשים, תפקידן והקונפליקט שלהן בין לימוד תורה לחינוך הילדים.
ראובינוף, מירב
לב לדעת
לב לדעת
מאמר
×
×
×