חלומות הגיבורים הגברים ב”פנים אחרות” וב”רופא וגרושתו”

המאמר הנוכחי בוחן את תפיסת החלום ביצירתו של עגנון כפי שבאה לידי ביטוי בשניים מהבולטים שבסיפורי האהבה הקצרים שכתב : ‘פנים אחרות’ ו’הרופא וגרושתו’. תחילה סוקר המאמר בקצרה גישות פסיכולוגיות שונות בנושא החלומות ולאחר מכן מתחקה אחר השימוש שעושה עגנון במתודת החלום ביצירותיו. במאמר אטען שתפיסתו של עגנון לגבי פירוש החלומות ביצירותיו היא תפיסה רחבה, המכילה מספר אופני פרשנות לחלום ומתנערת במתכוון מדרך אחת ויחידה לעשות כן. בשלב זה אגש למלאכת ההצגה והניתוח של החלומות ביצירות המדוברות מתוך תפיסה שהחלום מהווה שיקוף תמציתי של נפש הגיבורים ביצירות.
2012
ע"ג 2
אוניברסיטת בר-אילן
מאמר
×
×
×