חקר הספרות לצורך מטאפיסיקה דתית [ביקורת]

מאמר ביקורת על ספרו של הלל ויס, “קול הנשמה” וספרו של יואל אלשטיין “פעמי בת מלך”
1985-11-01
מאזנים 59:5-6
אגודת הסופרים
מאמר
×
×
×