ט”ז שיחות עם סופרים [ביקורת]
מאמר ביקורת על ספרה של גליה ירדני
גיורא, משה
1962-03-01
מאזנים 37:14
אגודת הסופרים
מאמר
×
×
×