“ידידות”

קטע מתוך ספר
1991
יצירתו של ש"י עגנון
מוסד ביאליק
פרק בספר
×
×
×