“ידידות”
קטע מתוך ספר
קרויאנקר, גוסטב
1991
יצירתו של ש"י עגנון
מוסד ביאליק
פרק בספר
×
×
×