ירושלים בסיפורי עגנון

1976
מסות על סיפורי ש"י עגנון
שוקן
מאמר
×
×
×