כאוהב שמביט באוהבו — יחסים טרנסגרסיביים בין אדם לחיה בסיפור “אבי השור”

2020
אות 10
מאמר
×
×
×