כוחו של פתגם — לתפקידו של פתגם בסיפור עגנוני

2013
מחקרי ירושלים בספרות עברית
האוניברסיטה העברית
מאמר
×
×
×