“כחלום יעוף”. פשר לסיפור “טלית אחרת” מאת ש”י עגנון
“פשר החלומות” של פרויד בא לעזרת עגנון וסיפורו, שאינו אולי אלא עיבוד של חלום
פאוסט, שמואל
2005-10-07
הארץ
הארץ
מאמר
×
×
×