כך כפה מו”ל “הארץ” את רוח העיירה על עורכיו ועל הברנז’ה

אברהם שלונסקי וחברו, עורך מוסף הספרות של “הארץ”, לא רצו את היהודיות והשמרנות של ש”י עגנון בתוך התרבות הארצישראלית. גרשום שוקן נקט צעד אנטי-ליברלי, וכל השאר היסטוריה
2017-01-18
הארץ
הארץ
מאמר
×
×
×