כל מסתריו צפן אלוהים בתלמוד

על הפואטיקה ההלכתית של ש”י עגנון
2021
ראשית (ה)
מכון הרטמן
מאמר
×
×
×