כרוניקה של חיסול ידוע מראש

מאמר ביקורת על ספרו של עמר ברטוב, אנטומיה של רצח עם
2020-08-31
הארץ
הארץ
מאמר
×
×
×