“לאחר הסעודה” לש”י עגנון — סיפור של מיתה

1989
בקורת ופרשנות
מאמר
×
×
×