“לא אשבח את ביתי” — אמונה ירון, זכרונות מהבית בתלפיות
מתוך קטלוג התערוכה “שימור ושיפוץ בבית עגנון”
ירון, אמונה
2008
בית עגנון בירושלים (קטלוג)
בית עגנון
מאמר
×
×
×