להבין את כל הדמויות בבת אחת: גישת המערכת האנושית לטקסטים של עגנון

גישת המערכת האנושית לטקסטים מתבססת על תורת המערכות הכללית ועל תאוריות מתחום הטיפול המשפחתי, ומראה כיצד התהליכים המשמעותיים ביצירה הם לעתים קרובות תהליכים מערכתיים ולא רק תהליך שעוברות הדמויות המרכזיות. הגישה מנתחת בשיטתיות את מערכת הדמויות המופיעות ביצירה ובה בעת מזהה את הדינמיקות המערכתיות החשובות המוצגות בה. החידוש העיקרי של הגישה טמון בכך שהיא מסוגלת לעסוק בכל הדמויות האנושיות המתוארות ביצירה, ובכלל זה דמויות משניות ודמויות שוליות כביכול, ולא רק בדמויות המרכזיות.
2011
ע"ג 1
אוניברסיטת בר-אילן
מאמר
×
×
×