להיכן אטול את הכד?: מקור אפשרי למעשה הטמנת כתב המחילה בסיפור ‘תהילה’ ומשמעויותיו

2021
חמדעת 13
מכללת חמדת
מאמר
×
×
×