“לוחות ושברי לוחות”

בית הכנסת הזעיר של חסידי טשורטקוב במאה שערים, משמר לא רק את זכרה של החסידות הנשכחת, כי אם משהו מדמותה של ירושלים של ימי מלחמת העצמאות. אגב אורחא, נחשפים אנו גם לטפח לא ידוע מדמותו של ש”י עגנון.
2008-11-07
מקור ראשון
מקור ראשון
מאמר
×
×
×