“לוחות ושברי לוחות”
בית הכנסת הזעיר של חסידי טשורטקוב במאה שערים, משמר לא רק את זכרה של החסידות הנשכחת, כי אם משהו מדמותה של ירושלים של ימי מלחמת העצמאות. אגב אורחא, נחשפים אנו גם לטפח לא ידוע מדמותו של ש”י עגנון.
גפני, ראובן
2008-11-07
מקור ראשון
מקור ראשון
מאמר
×
×
×