לכודים בין המשפתיים בתלפיות

על החמצת האפשרות לפיוס בסיפור “מאויב לאוהב”
2020
ראשית 2 (2020)
מאמר
×
×
×