למבנה של ‘הכנסת כלה’
מאמר יסוד על הרומן הגדול “הכנסת כלה” כולל עיון במערכות הסיפורים וייחסם לסיפור המסגרת.
ורסס, שמואל
1959
לעגנון שי
הוועד הציבורי ליובל ה70 של עגנון
פרק בספר
×
×
×