למבנה של ‘הכנסת כלה’

מאמר יסוד על הרומן הגדול “הכנסת כלה” כולל עיון במערכות הסיפורים וייחסם לסיפור המסגרת.
1959
לעגנון שי
הוועד הציבורי ליובל ה70 של עגנון
פרק בספר
×
×
×