לשנה הבאה בירושלים
על הסיפור מסובין מתוך הכנסת כלה
גוברין, נורית
2002
קריאת הדורות
גוונים
פרק בספר
×
×
×