מֵ’אחר’ אל האני: הדהודי דמותו של אלישע בן אבויה בסיפור ‘פת שלימה’

2020
מחקרי ירושלים בספרות עברית
מאמר
×
×
×