מדעי הטבע עליונים על מדעי הרוח?

כמה פירכות במאמרו של דן לאור על “שירה” לעגנון
2011-07-01
הארץ
הארץ
מאמר
×
×
×