מה בין סיפורי לאותם שכל יד כותבת
על פשר ההתגלות בסיפור “גילוי אליהו” לש”י עגנון ועל דרך עבודתו בעיבוד סיפורים חסידיים
מרק, צבי
2009
ראשית
מכון הרטמן
מאמר
×
×
×