מה בין סיפורי לאותם שכל יד כותבת

על פשר ההתגלות בסיפור “גילוי אליהו” לש”י עגנון ועל דרך עבודתו בעיבוד סיפורים חסידיים
2009
ראשית
מכון הרטמן
מאמר
×
×
×