מה עדיף, אגדה עגנונית על השכינה או דיון בשיער כסמל במצרים הקדומה?

2005-08-01
הארץ
מאמר
×
×
×