מוסר מפי הדג
הדגש הרב ששם עגנון על אמיתותו של סיפורו הגרוטסקי ‘מזל דגים’ בא ללמד על קיומה של אמת ערכית
שיר-אל, מיכל
2012-08-10
מקור ראשון
מקור ראשון
מאמר
×
×
×