מחבר ספר יושב בקומה העליונה [ביקורת]
מאמר ביקורת על ספרו של חיים באר, “גם אהבתם גם שנאתם”
בן-עזר, אהוד
1992-11-01
מאזנים 67:1
אגודת הסופרים
מאמר
×
×
×