מ”טליתמן” ו”תפילינסקי” לטלית ותפילין : על פרשה אחת ב”תמול שלשום”

2007
מנחה למנחם : קובץ אמרים לכבוד הרב מנחם הכהן
הקיבוץ המאוחד
פרק בספר
×
×
×