מכתב מהרב אליעזר בלוך להסופר ש”י עגנון בדבר גלגולה של נשמה אחת בגרמניה

Archival letter to S.Y. Agnon from a rabbi, describing the rabbi’s attitude towards the idea of human possession by a reincarnated soul, shows how some ancient beliefs resist the advances of science.
2018
חקירה 24 (אביב 2018)
חקירה
מאמר
×
×
×