‘ממני הרובץ תחת משא הזמן’: שיר הקדשה לא ידוע של ש”י עגנון

2015-12-04
עונג שבת
עונג שבת
מאמר
×
×
×