“מנוחת השקט”– על יחסי מטפל–מטופל בסיפור “תהילה” לשמואל יוסף עגנון

2014
רב-גוונים (14)
מכללת גורדון
מאמר
×
×
×