מסיפור עממי לסיפור אמנותי : הקבלה ל”והיה העקוב למישור”

1938-08-26
דבר
דבר
מאמר
×
×
×