מעֵבר למנהרה: גלות וגאולה כסיפור התבגרות אישי

על מה אנו מוותרים כאשר אנו בוחרים בגאולה? האם יש מנהרה מפולשת בין מה שהיינו למה שנהיה? מסע רוחני, היסטורי ואישי, מבחירת האי-גאולה של הבעל-שם-טוב ועד למציאות הישראלית
2012-05-17
מקור ראשון
מקור ראשון
מאמר
×
×
×