“מעוות לא יוכל לתקון”
עיון בנובלה “בדמי ימיה” מאת ש”י עגנון
הרציג, שלמה
2016
משרד החינוך
משרד החינוך
מאמר
×
×
×