“מעוות לא יוכל לתקון”

עיון בנובלה “בדמי ימיה” מאת ש”י עגנון
2016
משרד החינוך
משרד החינוך
מאמר
×
×
×