מקורותיו של ‘מעשה רבי גדיאל התינוק’ בספרת הקבלה

למקורות הקבליים בסיפור ‘מעשה רבי גדיאך התינוק’
1959
לעגנון שי
הוועד הציבורי ליובל ה70 של עגנון
פרק בספר
×
×
×