שאולי, אברהם
1966
שנה בשנה (תשכ"ז)
היכל שלמה
מאמר
×
×
×