מקורו וגלגוליו של הכלב תובל (“תמול שלשום”)

מתוך: ש”י עגנון – סיפורת לשון וסגנון ערב עיון באקדמיה ללשון העברית לציון יובל שנים לזכייתו של חבר האקדמיה הסופר ש”י עגנון בפרס נובל לספרות
2016-12-07
YouTube
האקדמיה ללשון העברית
הרצאה
×
×
×