“מרבה הייתי לשוטט בחוצות ירושלים”
טיול רגלי בתחנות מרכזיות בירושלים בעקבות עגנון
רפל, יואל
2020-02-18
מקור ראשון
מקור ראשון
מאמר
×
×
×