“מרבה הייתי לשוטט בחוצות ירושלים”

טיול רגלי בתחנות מרכזיות בירושלים בעקבות עגנון
2020-02-18
מקור ראשון
מקור ראשון
מאמר
×
×
×