משיח נולד לנו

המשיח בו מדובר הוא גיבור סיפורו של ש”י עגנון “מעשה רבי גדיאל התינוק”. המאמר דן במקורות הספרותיים השונים שהיוו תשתית ליצירתו של עגנון – המעשיות העממיות הבינלאומיות על הגיבור הננסי (“אצבעוני”) שחדרו גם לסיפורת העממית היהודית והמקורות מספרות הקבלה. הסיפור רווי באזכורים מקראיים (כמו מגילת אסתר), אזכורים תלמודיים, מדרשיים ומנהגים עממיים. בעיצובו הסיפורי של עגנון הסיפור אינו מעשייה אלא אגדה שאופייה דתי ומשוקעת בה תבנית סיפורי עלילות דם.
2012
ע"ג 2
אוניברסיטת בר-אילן
מאמר
×
×
×