משמעותם של משלי החיות בתמול שלשום

1970
גזית 24:1-4 (1970)
מאמר
×
×
×