מתחת לשולחן הכבד

בסיפוריו של הרב חיים סבתו משתקף יחסו המורכב לעגנון
2006
ממעמקים 58
מאמר
×
×
×