מתפלל כנגד הזרם
עיון בסיפור “שלום עולמים” מאת ש”י עגנון מהדהד את סיפורו של חוני המעגל וקורא למרד בקונפורמיזם הממסדי. בזכות תפילת היחיד
פויכטונגר, דוד
2017-06-27
דוד מ' פויכטונגר
דוד מ' פויכטונגר
מאמר
×
×
×