“סָבוּר אַתָּה אם עוֹ שים ממְּךָ אֵת נְשַלְּמָה מנָת הַפֻּּרְ עָנוּת” — בין האלגורי לפסיכולוגי בסיפור “הסייף”

2018
חמדעת 10
מכללת חמדת
מאמר
×
×
×