סיפורי אהבה של ש”י עגנון באור ספרו של הלל ברזל
מאמר ביקורת על: הלל ברזל, סיפורי אהבה של עגנון
אבנרי, שרגא
1976-03-01
מאזנים 42:4
אגודת הסופרים
מאמר
×
×
×