סיפור על אהבה ומפקד אוכלוסין

מה אפשר ללמוד מכרטיסיות מפקד אוכלוסין שנערך ב-1949 על ש”י עגנון עמוס עוז?
שמריה גרשוני
עונג שבת
מאמר
×
×
×